Projektledelse

er et tilbud om professionel gennemførsel af definerede projektopgaver.
Gennemførslen af en given projektopgave kan følge kundens projektmodel hvis der findes en sådan, eller som minimum gennemløbe følgende hoved faser:

  • Initering
  • Planlægning
  • Gennemførsel
  • Overdragelse til drift/produktion
  • Nedlukning og evaluering

Som projektleder er jeg vant til at arbejde med forskellige projektmodeller, bl.a. Prince 2, men kender også behovet for at kunne tilpasse “Projekt Bureaukratiet” i forhold til kundens og projekt-teamets modenhed og projektets størrelse.
Virtuel projektledelse
De sidste års gennemførsel af en række internationale projekter, har vist at der kan opnås ret store besparelser og effektiviseringer, ved at afholde møder og samtaler via Skype eller lignende conference værktøjer. Jeg gennemfører derfor dele af projektet i virtuelle møderum, når det er foreneligt med projektets afvikling.

Projektrådgivning

indenfor it-strategi, budgetter og handlingsplaner har jeg som leder i større virksomheder og som selvstændig virksomhedsejer og iværksætter opnået mange års praktisk erfaring og forståelse for sammenhænget imellem et effektivt IT miljø og en veldrevet forretning.
Vigtigt for mig er; at strategi, budgetter og handlingsplaner er operationelle, forståelige og mulige at føre ud i livet og ikke mindst understøtter forretningens mål.
Strategisk rådgivning kan være alt fra et par timers sparring med ledelsen, til et samlet projekt med en indledende workshop og efterfølgende etablering, implementering og opfølgning på strategi, budgetter og handlingsplaner.

Mentorordning

for ledelse og it-organisationen kan der være et behov for støtte, hvis der i organisationen findes en eller flere ressourcer der gerne vil agere som projektledere, men som måske mangler lidt praktisk erfaring og har behov for støtte til at få defineret og planlagt et projekt.
Her kan jeg hjælpe organisationen og vedkommende projektleder i gang med etablering og opstart af projektet og evt. fungere som mentor i en kortere eller længere periode, ligesom jeg evt. kan sidde med i projektets styregruppe.