SMV:Digitals tilskudspuljer

Få tilskud til rådgivning og optimering af din virksomheds it-miljø
Der stilles i dag større krav til virksomhedernes it-miljøer end nogensinde. Det drejer sig både om sikkerhed og optimering, som kan være med til at gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige og imødekomme de stadig stigende krav til virksomhedens drift.

De skærpede krav omkring bæredygtighed og kvalitetssikring stiller ligeledes krav til en it-platform, som hurtigt og sikkert kan kommunikere og dokumentere disse krav såvel internt, som eksternt i virksomheden.

Ved du at du kan få tilskud til rådgivning og optimering af dit it-miljø og it-processer fra SMV:Digital?
SMV:Digital drives af Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervshus Midtjylland i samarbejde med de regionale Erhvervshuse.

SMV:Digital hjælper små og mellemstore virksomheder med at omstille sig digitalt med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser, med såvel nationale som EU-støttede midler.

Tilskud til rådgivning kan variere fra 50.000 – 100.000 kr. pr. projekt alt efter puljens formål. Desuden kan der for visse puljer søges om tilskud til investeringer.
Puljerne frigives løbende og de kan følges på SMV:Digitals hjemmeside.

Vil du vide mere om SMV:Digital kan du klikke ind på hjemmesiden smvdigital.dk eller du kan kontakte mig.

Jeg er akkrediteret og uvildig rådgiver registreret hos SMV:Digital og har efterhånden gennemført flere af disse projekter, for såvel helt små virksomheder som lidt større vækstvirksomheder.

Du kan kontakte mig på tlf. 21725008 eller mail: mca@mcaconsulting.dk.

Projektledelse

er et tilbud om professionel gennemførsel af definerede projektopgaver.
Gennemførslen af en given projektopgave kan følge kundens projektmodel hvis der findes en sådan, eller som minimum gennemløbe følgende hoved faser:

  • Initering
  • Planlægning
  • Gennemførsel
  • Overdragelse til drift/produktion
  • Nedlukning og evaluering

Som projektleder er jeg vant til at arbejde med forskellige projektmodeller, bl.a. Prince 2, men kender også behovet for at kunne tilpasse “Projekt Bureaukratiet” i forhold til kundens og projekt-teamets modenhed og projektets størrelse.
Virtuel projektledelse
De sidste års gennemførsel af en række internationale projekter, har vist at der kan opnås ret store besparelser og effektiviseringer, ved at afholde møder og samtaler via Skype eller lignende conference værktøjer. Jeg gennemfører derfor dele af projektet i virtuelle møderum, når det er foreneligt med projektets afvikling.

Projektrådgivning

indenfor it-strategi, budgetter og handlingsplaner har jeg som leder i større virksomheder og som selvstændig virksomhedsejer og iværksætter opnået mange års praktisk erfaring og forståelse for sammenhænget imellem et effektivt IT miljø og en veldrevet forretning.
Vigtigt for mig er; at strategi, budgetter og handlingsplaner er operationelle, forståelige og mulige at føre ud i livet og ikke mindst understøtter forretningens mål.
Strategisk rådgivning kan være alt fra et par timers sparring med ledelsen, til et samlet projekt med en indledende workshop og efterfølgende etablering, implementering og opfølgning på strategi, budgetter og handlingsplaner.

Mentorordning

for ledelse og it-organisationen kan der være et behov for støtte, hvis der i organisationen findes en eller flere ressourcer der gerne vil agere som projektledere, men som måske mangler lidt praktisk erfaring og har behov for støtte til at få defineret og planlagt et projekt.
Her kan jeg hjælpe organisationen og vedkommende projektleder i gang med etablering og opstart af projektet og evt. fungere som mentor i en kortere eller længere periode, ligesom jeg evt. kan sidde med i projektets styregruppe.