Økonomi

Som udgangspunkt faktureres alle projektledertimer efter medgået tid, som dokumenteres i en månedlig rapport, der vedlægges den månedlige faktura. Transport indenfor Danmark afregnes efter statens takster for kørsel og faktiske udgifter til bro, fly og evt. overnatning. For transport over 1 time samlet afregnes der med 50% af den aftalte timesats.
Rejse og transport udenfor Danmark aftales særskilt.