Styrk gennemførslen af jeres projekter med en løsning der passer jer!

Jeg har i mange år anskuet virksomhedernes udfordringer med gennemførsel af projekter. Jeg ser det som en stor hjælp for virksomhederne at anvende ekstern assistance og ressourcer når deadlines, budgetter og planer skal overholdes.

Uanset om der er tale om et projekt for en stor international virksomhed eller en mindre virksomhed, kan der være behov for at inddrage inspiration og erfaring udefra.

Her har jeg mulighed for at trække på andre erfarne specialister, som jeg igennem en årrække har samarbejdet med.

 

Hvorfor benytte en ekstern projektleder?

Et projekt kan ofte styrkes af et professionelt og uvildigt tjek tidligt i forløbet. Med øjne udefra kan opgaven udfordres, inden der iværksættes for mange aktiviteter.
Som ekstern projektleder er man uafhængig af de interne forhold og vaner og har derfor større mulighed for objektivt at vurdere et projekt.

 

Hvordan lykkes vi med et projekt?

Der er i virkeligheden nok ikke mange emner, der fagligt set er så velbeskrevet som projektledelse, men min erfaring er at vejen til succes ligger i et solidt forarbejde.
For at kunne vurdere om et projekt kan blive en succes, er vi nødt til at forventningsafstemme nogle realistiske rammer for projektet og et par af nøgleordene kan være:
Klar defineret leverance
Afstemte budgetter
Tidsplaner
Og ikke mindst såvel det interne som eksterne ressourceforbrug
Dertil kommer et stort antal støtte processer og værktøjer som bidrager til projektets gennemførsel, men er ovenstående forhold ikke på plads inden projektet påbegyndes, er projektfundamentet ofte ikke modent til en projektstart.

 

Hvordan med de bløde værdier?

Økonomi, tidsplaner og ressourcer er noget vi kan regne på, men forhold som organisations modenhed og kultur til at gennemføre projekter, mulighederne for at kunne kommunikere til alle og ikke mindst mulighederne for at kunne forankre et projekt i ledelsen er vigtige parameter, som ofte overses eller bliver glemt.
Kunne en ekstern projektleder være noget for jer?
Større virksomheder med stor projekterfaring ved som oftest hvad deres behov og krav er, men hvordan med en mindre eller mellemstor virksomhed eller organisation? Hvordan kommer de i gang og får afklaret et evt. behov og defineret et projekt?
Jeg afsætter gerne tid til en uforpligtigende snak om jeres udfordringer og behov, så er det op til jer at vurdere om der kunne være et match.